top of page

מגוון מינים: צמחים

הצמחים הם בסיס מארג המזון בבתי-הגידול היבשתיים. רובם מייצרים סוכר בתהליך ההטמעה (פוטוסינתזה), וזה מהווה מקור האנרגיה הישיר או העקיף למרבית בעלי-החיים, ​הפטריות ולצמחים טפיליים מסויימים. במישור החוף נוכל למצוא מעל אלף מיני צמחים, המאכלסים את כל בתי-הגידול. עקב היותו אזור יבש, אין במישור החוף מגוון רב של צמחים חסרי פרחים (טחבים, שרכים ודומיהם), המעדיפים סביבה לחה. עם זאת, מגוון צמחי הפרחים, במיוחד כאלה המותאמים לבתי-גידול יובשניים, הוא גבוה. בין האחרונים אף נמצא מינים אנדמיים (ייחודיים) למישור החוף.

צמחים חסרי-פרחים

138270989_10159148592989452_1888212676239469443_n_edited.jpg
276249109_10160077703139452_7463717659078383442_n_edited.jpg
54255485_10157236555029452_6483165777972166656_n_edited.jpg
sorek715c_edited.jpg
250268323_10159808281679452_1825306614840865103_n_edited.jpg
271846139_10159946693504452_315911120375632076_n_edited.jpg
168088863_10159364682779452_1939581830621337776_n_edited.jpg
RamatGan118_edited.jpg
147856295_10159236953674452_1387245708470940573_n_edited.jpg
RamatGan217_edited.jpg
142854369_10159191500294452_3032741055814081768_n_edited.jpg
122008272_10158932915759452_236729259985058547_n_edited.jpg
0110nesziona_edited.jpg
276315320_10160067122699452_1401259907515023104_n_edited.jpg
280033213_10160148807589452_3013881890333008936_n_edited.jpg
271792736_10159944001404452_5597412387330673207_n_edited.jpg

צמחים בעלי-פרחים

255542659_10159836807299452_5379995073998171232_n_edited.jpg
SESBAN_edited.jpg
217993196_10159609876559452_6440642082742053920_n_edited.jpg
82019ramatgan_edited.jpg
82019alexander2_edited.jpg
214590282_10159600965069452_1609937894276865988_n_edited.jpg
902382_10151525917479452_125443202_o_edited.jpg
52017ramatgan-_edited.jpg
13443024_10154270379539452_4900854160322036396_o_edited.jpg
20617238_10155658440639452_3530225245059523823_o_edited.jpg
10295926_10154009519614452_4434213239165602047_o_edited.jpg
980769_10151644472089452_1080592537_o_edited.jpg
1025791_10151676879944452_937387526_o_edited.jpg
137289295_10159139923724452_1854839271158823836_n_edited.jpg
12018rehovot2-_edited.jpg
32015yashreshacacia2-_edited.jpg
72019natanya_edited.jpg
214834687_10159603584759452_8097382660043037829_n_edited.jpg
215493135_10159604247709452_6090450118385781874_n_edited.jpg
216913202_10159608460794452_2554290585262467901_n_edited.jpg
216688688_10159615801749452_3410409550822097645_n_edited.jpg
quercus2_edited.jpg
1540261_10153814589984452_2775763097352679947_o_edited.jpg
78493622_10157915970799452_7383505079149527040_n_edited.jpg
118333414_10158790524329452_2441968796235621223_n_edited.jpg
222628490_10159628850259452_8330839647824606748_n_edited.jpg
45413309_10156894112589452_6936230161356423168_n (1)_edited.jpg
293430857_10160266298939452_3030368970959880554_n_edited.jpg
62014yarkon2-_edited.jpg
DSCN0392 (1)_edited.jpg
32015qatra-_edited.jpg
72016kfarsava-_edited.jpg
42019kozlovski-_edited.jpg
214205534_10159599620299452_703499948611263800_n_edited.jpg
OXALIS.jpg
143178999_10159191594264452_7375416425847130062_n_edited.jpg
100549456_10158511616329452_7880429977798180864_n_edited.jpg
22548594_10155862410964452_2493511126564138349_o_edited.jpg
104999708_10158604136349452_751241440742532826_n_edited.jpg
217938629_10159614474579452_587186649743973150_n_edited.jpg
45413309_10156894112589452_6936230161356423168_n (1)_edited.jpg
297297453_10160302545274452_4093107976821357525_n_edited.jpg
tisanim917_edited.jpg
32018rehovotacacia2-_edited.jpg
12018rehovot-_edited.jpg
715sorek2SMALL_edited.jpg
kfarmalal122016_edited.jpg
217070123_10159610344929452_7446740983079717158_n_edited.jpg
257621620_10159843482444452_8190477730958097002_n_edited.jpg
219830778_10159624503214452_7471476294844932256_n_edited.jpg
161856901_10159327864204452_3101937627898362639_n_edited.jpg
86389017_10158145251024452_613181034762076160_n_edited.jpg
229783690_10159643291944452_383694865749722904_n_edited.jpg
31265253_10156397610814452_3670408493438861312_n_edited.jpg
236431116_10159669592259452_6605611939530410486_n (1)_edited.jpg
1214rehovot_edited.jpg
bottom of page