top of page

שיזף מצוי (Ziziphus spina-christi)

בין עצי הבר השונים של מישור החוף, יש עץ אחד שממשיך לעשות חיל גם בימינו. זהו השיזף המצוי. זהו עץ ירוק-עד, קטן עד בינוני בגודלו, המגדל לעתים יותר מגזע אחד. עליו פשוטים וקטנים וניכרים בשלושה עורקים ראשיים הרצים לאורכם. ענפיו בעלי שיכים רבים. 

פרחי השיזף צנועים, צהבהבים, מופיעים באשכולות קטנים בקצות הענפים, לאורך העונה החמה. הם  מדיפים ריח מתקתק, מעט כבד. בין המאביקים רואים לעתים את הצרעה המזרחית (Vespa orientalis). הפירות, המכונים 'דוּמים', דומים חיצונית לתפוחים קטנים. בתהליך ההבשלה הפרי הירוק מאדים מעט, אך הוא בשל רק אחרי שהצבע האדום נעלם והפרי הצהיב. אחרי ההבשלה, הפרי מתחיל להאדים שוב ונראה כעת ממש כתפוח בשל. טעם הפרי דומה לטעמם של תפוחים מסויימים, אף כי אין השיזף קרוב לתפוח. בשר הפרי קמחי (אני אוהב את זה, אך יש אנשים שלא...), אך את מרבית הפרי מאכלס חרצן גדול, כחרצן הדובדבן. דומים אלה הם ממזונות הבר האהובים עליי, לצד פירות שקמה. פירות שלא נקטפו או נשרו מתייבשים על הענפים ונשארים טובים למאכל. הזמן היחיד בו לא הייתי אוכל פירות שיזף הוא בחורף, בו הפירות הבשלים סופגים את מי הגשם ומתבקעים, ובאופן כללי, נתונים לרקבון מואץ.

השיזף המצוי הוא עץ טרופי, של סוואנות ונאות מדבר. הוא נפוץ במזרח אפריקה ומגיע בתפוצתו צפונה, עד תורכיה. בישראל הוא צומח בר בכל האזורים החמים, וניטע לפעמים גם בהרים, בשביל פריו. במישור החוף הוא מצליח מאוד ומצוי בכל הקרקעות. בשטחים של בתה עשבונית נוטה השיזף ליצור נוף דמוי סוואנה, בו הוא העץ השולט, אך אינו צומח בצפיפות. השיזף משתקם יפה אחרי כריתה ושריפה. שריפות קוצים אף מעודדות נביטה של זרעי שיזף, בשחיקתן את הקליפה העבה. מסיבות אלה, ועקב אכילות הפרי, עצי שיזף שורדים יפה בנופים חקלאיים, ואף בנופים עירוניים, שם הם נותרים לעתים כעדות אחרונה לחייו הקודמים של השטח, לפני בוא האספלט. 

במישור החוף ניתן להיתקל לעתים נדירות בשני מינים נוספים: שיזף השיח (Ziziphus lotus) ושיזף תרבותי (Ziziphus jujuba). הראשון נפוץ בהרבה ממזרח לפרשת המים, בעוד השני הוא צמח תרבות בארץ ומצוי בגנים ובוסתנים.

32015yavne-

נוף דמוי סוואנה בשלטון שיזף מצוי הוא בית-גידול אופייני של מישור החוף. תל-יבנה, יבנה, 3.2015

102017mesubim2-

פירות יבשים של שיזף, מתחת לעץ. צומת מסובים, 10.2017

52017ramatgan-

פירות מבשילים של שיזף מצוי. רמת-גן, 5.2017

72017ramatgan-

דבורת דבש מאביקה את פרחי השיזף. רמת-גן, 7.2017

82018mesubim-

עץ שיזף ליד חורבה. חורבות בני-ברק, 8.2018

12018beeryaakov-

עץ שיזף עתיק וענק, המהווה "יער" של עץ אחד. באר-יעקב, 1.2018

92018mesubim-

עלה שיזף מראה עירוק אופייני, עם שלושה עורקים ראשיים. צומת מסובים, 9.2018

32017rehovotacacia5-

פירות בוסר של שיזף. תחילה הפירות מאדימים, לאחר-מכן הם מצהיבים, ולבסוף משחימים. אז הם בשלים. מרחבי רחובות, 3.2017

32017rehovotacacia4-

עץ שיזף. מרחבי רחובות, 3.2017

12018mesubim-

פירות שיזף שהתבקעו מספיגת מי גשם. צומת מסובים, 1.2018

112017ramatgan3-

תריסית גדולה (Solenosthedium bilunatum) היא פשפש הניזון מהשיזף המצוי. צומת מסובים, 11.2017

12018beeryaakov2-

אזנונית יהודה (Auricularia auricula-judae) היא פטריה הצומחת לעתים על ענפי שיזף מתים. באר-יעקב, 1.2018

bottom of page