top of page

כלך מצוי (Ferula communis)

אין כמו הכלך, לספר לי על טיב הקרקע סביבי. עמודי התפרחת הענקיים שלו הם הסימן שלי לכך שהאדמה תחת רגליי היא כבדה, עשירה בחרסית, אפילו אם היא נראית לי כמו קרקע חמרה רגילה. אם אחפש, אראה עוד מינים רבים המספרים לי על טיב הקרקע, אך הכלך הוא הראשון.

מין זה שייך למשפחת הסוככיים, בדומה לגזר והשמיר. כמוהם, תפרחתו היא סוכך רחב המורכב מצבירים לא-צפופים של פרחים זעירים. בשונה מהם, הוא רעיל.

הכלך הוא עשב רב-שנתי. בחורף הוא מגדל שושנת של עלים גדולים וגזורים, בדומה לעלי השמיר. באביב צומח עמוד התפרחת, העולה לעתים על גובה אדם. הפרחים הצהובים מושכים חרקים, ביניהם חיפושיות רבות, להן משטח נחיתה כזה הוא נוח. בסוף האביב מבשילים על הסוכך זרעים שטוחים וגדולים, עמוד התפרחת מתייבש ורק חלקיו התת-קרקעיים של הכלך נשארים חיים, כדי לחזור ולהתעורר בחורף הבא.

הכלך נפוץ בבתה עשבונית במישור החוף, במיוחד בחלקים הגשומים פחות. הוא צומח בעמקי נחלים ועל תלים ארכילאלוגיים, וגם בקרקע פארא-רנדזינה על כורכר. 

על שורשי הכלך גדלה הפטריה הסימביוטית אזנית הכלך (Pleurotus еryngii var. ferulae). 

42019mrar-

כלך מצוי פורח בגבעות מרר, 4.2019

32015qatra3-

נחושתית הקוצים (Protaetia cuprea)היא מאביקה נפוצה על תפרחות הכלך. תל קטרה, גדרה, 3.2015

42019kozlovski2-
92018kozlovski-

זרע של כלך מצוי. גבעת קוזלובסקי, גבעתיים, 9.2018

32017rehovot2-

כלך מצוי עם עמודי תפרחת מתפתחים. העלים האופייניים ברורים. מרחבי רחובות, 3.2017

32017rehovot-

תפרחות מתפתחות של כלך מצוי. מרחבי רחובות, 3.2017

122014rehovot2-

אוזנית הכלך (Pleurotus eryngii), פטריה הגדלה בסימביוזה עם הכלך. קדרון, 12.2014

32015qatra-

כלך מצוי פורח. תל קטרה, גדרה, 3.2015

bottom of page