top of page

"תריסית הדודונאה" (Deroplax silphoides)

אין בארצנו עוד חרק הדומה לה. ועד לאחרונה, גם לא היה, שכן פשפש זה הוא מין שפלש לישראל רק בעשור הראשון של שנות ה-2000. תחילה התפשט בנגב, ובעשור השני הגיע למישור החוף. מוצאו בדרום אפריקה, אך כיום הוא מצוי גם בארצות שונות של אירואסיה.

מין זה שייך למשפחת ה- Scutelleridae, הנכללת לפעמים בתוך משפחת התריסיתיים (Pentatomidae). במשפחה זו התפתח ה"תריס" (אונה שטוחה של החזה האחורי, המופיעה בפשפשים האחרים כמשולש בין הכנפיים) לכדי מגן קשיח המכסה את הבטן ומסתיר את הכנפיים, בדומה לכנפי החפיה של חיפושיות. ככל הפשפשים, לתריסית הדודונאה* גלגול חסר, כלומר, הצעירים (נימפות) דומים בצורתם לבוגרים ונבדלים בחוסר כנפיים. במין זה, הצעירים דומים לבוגר גם בדוגמת הצבע הייחודית. כמרבית הפשפשים, הם משתמשים בחדקם לשם נבירה ברקמות צמחיות. צמח הפונדקאי היחיד הידוע של מין זה בארץ היא הדודונאה הדביקה (Dodonea viscosa), שיח מאזור האוקיאנוס השקט, המשמש כצמח נוי בארץ. בקיץ ניתן לראות התגודדויות של תריסית זו, בדרגות התפתחות שונות, על-פני שיחי דודונאה, בעיקר על הפירות. 

אף שמין פולש זה הוא מזיק של צמחי נוי בשטחי העיר, הוא אינו מזיק בשטחים הפתוחים, שכן הדודונאה הדביקה מהווה עצמה מין פולש בשטחי בתה וגריגה, ועד לאחרונה לא היו לו בארץ אויבים טבעיים.

* שם מוצע. כרגע אין שם תקני או מקובל.

***

לא אחת אני מוצא את עצמי מחכה לאוטובוס על אי התנועה בצומת גהה. אני אוהב לנצל את הדקות הקצובות לי כדי לצלם את החי והצומח המשגשגים בשטח זה. המלכה של אי התנועה היא ללא ספק "תריסית הדודונאה" (Deroplax silphoides), פשפש גדול ויפה שמקורו בדרום אפריקה. תריסית זו ניזונה מצמחי דודונאה דביקה (Dodonaea viscosa), המשמשים בארץ כשיחי נוי, אך גם מהווים מין פולש. לכן התריסית הזאת היא פולש המזיק לאדם, אך בטבע יכולה להיות מועילה.

במשפחה אליה תריסית זו שייכת (Scutelleridae) הייתה התפתחות מיוחדת של המגנית - המשולש המצוי על גבם של פשפשים רבים. חלק זה של הגוף התרחב במשפחה זו והוא מכסה את הבטן כולה, בדומה לכנפי החפייה של החיפושיות. מתחת למגנית המורחבת יש לו שני זוגות כנפיים מתפקדים.

צומת גהה, 7.2021

62018gehha

בוגר. צומת גהה, 6.2018

217467582_10159609936324452_4088808592842014802_n

תריסית בוגרת על דודונאה. צומת גהה, 7.2021

82019kfarsava2

התקבצות נימפות על דודונאה. כפר-סבא, 8.2019

62018gehha2

נשל. צומת גהה, 6.2018

82019kfarsava

בוגרים. כפר-סבא, 8.2019

לקריאה נוספת, מאמרם של נובוסלסקי וחובריה:

 http://www.entomology.org.il/sites/default/files/pdfs/Novoselsky_etal_IJE_2015_DeroplaxIsrael.pdf

bottom of page