top of page

כחלון הקוטב (Zizeeria karsandra)

כחלון הקוטב, או בשמו הישן, כחליל הקוטב, הוא מהפרפרים הנפוצים ביותר של הקיץ והסתיו. הוא גם מהפרפרים הקטנים ביותר במישור החוף, אפילו בהשוואה למינים אחרים במשפחת הכחליליים, המורכבת מפרפרים קטנים. הצד התחתון של הכנפיים דומה בשני הזוויגים, אך הם נבדלים בצד העליון, הנסתר כשהכנפיים סגורות. אצל הנקבה צד זה הוא כתום עם מעט כחול, בעוד אצל הזכר הוא כחול עם מעט כתום. הצבע האפרפר של כנפיו החיצוניות מקשה על ההבחנה בו וזיהויו בשטח, וכך הוא נשאר בלתי-מוכר למדי לציבור.

מדובר בפרפר שעיקר תפוצתו בארצות החמות של אסיה ואוסטרליה. בצפון תחום תפוצתו הוא מגיע לאיים הדרומיים ביותר של יוון. אחד מצמחי המזון העיקריים של הזחלים הוא הקוטב המצוי (Tribulus terrestris), צמח קוץ שרוע, הנפוץ בשטחים מופרעים בימי הקיץ. גורם זה הופך את המין לשכיח, בעיר ובכפר כאחד. צמחי מזון אחרים כוללים את האפרורית המצויה (Glinus lotoides), מיני ירבוז ופרפרניים שונים. הזחלים ירוקים וקשים לאיתור, וכמו שנפוץ במשפחת הכחליליים, מקיימים קשר סימביוטי עם נמלים. כחלון הקוטב מצליח לקיים מספר דורות בשנה. הבוגרים מבקרים תכופות בפרחי הארכובית השבטבטית (Polygonum equistiforme), המהווה לעתים את אחד הפרחים היחידים הפורחים בשדה בזמן פעילותו של הכחלון.

Beit_yehoshua92019

כחלונים מזדווגים על אפרורית מצויה, אחד מצמחי המזון של מין זה. בית-יהושע, 9.2019

Mesubim92018

נקבה עם כנפיים פרושות. צומת מסובים, 9.2018

Kfar_Malal72016

כחלון שותה מפרחי ארכובית שבטבטית. כפר-מל"ל, 7.2016

Ramat_Gan122017

פרט עם כנפיים דהויות. רמת-גן, 12.2017

Ramat_Efal112015

רמת-אפעל, 11.2015

bottom of page