top of page

רבגף חום (Tetrarthrosoma syriacum)

זהו רב-הרגל הנפוץ במישור החוף. בימי החורף אפשר לראותם מתהלכים לאטם בשדה, ואף בעיר. לעתים נראה אותם מזדווגים, או סתם מתקבצים במקומות לחים. 

נוכל להבדילם מנדלים בזכות תנועתם האטית והעובדה שבכל פרק של גופם ישנו לא זוג אחד, אלא שני זוגות רגליים. ככל רבי-הרגל, הרבגף ניזון מחומר אורגני, בעיקר צמחי. 

אני אוהב לצפות בהם רועים בין הטחבים, לעתים על משטחים אנכיים. בשביל יצור קטן שכזה, הטחב הוא כמו ערבת עשב, מה שהופך את הרבגפים לכבשים או האנטילופות של הערבות הזעירות.

122017ramatgan-

רבגף חום. רמת-גן, 12.2017

122015kozlovski-

רבגפים אחרי התנשלות, על טחבים. גבעת קוזלובסקי, גבעתיים, 12.2015

bottom of page