top of page

הגרועים בעולם

100 הפולשים

לפעמים אני אומר בקבוצה הזאת שמין כלשהו שייך לרשימת "מאה המינים הפולשים הגרועים בעולם". מה זה אומר?
רשימה זו הורכבה בשנת 2014 על-ידי מאגר המידע העולמי למינים פולשים (Global Invasive Species Database), המופעל על-ידי ארגון שמירת הטבע העולמי. הבחירה נעשתה לפי שני קריטריונים:
פגיעה חמורה במגוון מינים או בפעילות האדם
הדגמה לנושאים חשובים המלווים פלישות ביולוגיות
במילים אחרות: הרשימה היא ייצוגית והיא מיושנת. אם, למשל, ישנה קבוצה של מינים פולשים קרובים (נגיד, שיטים אוסטרליות), הוועדה כללה לרוב מין אחד מתוכה - וזה לא תמיד המין הבעייתי ביותר בארץ מסויימת (השיטה המכחילה לא ברשימה!). וכמובן שהעולם השתנה לא מעט מאז 2014, וחומרתם היחסית של הפולשים ברשימה לא תמיד נשארה סטטית. בנוסף לכל - לכל מין פולש יש ארץ מקור, בה הוא לעתים מין מועיל ואף מוגן! לכן, חשוב לראות את הרשימה ככלי חינוכי, ולא כרשימת חיסול.
ועדיין, מסקרן לדעת אילו מינים מהרשימה המושמצת פלשו אלינו. הנה המצב להיום:
מאינה מצויה (Acridotheres tristis)
יתוש-יום טיגריסי (Aedes albopictus)
כנימת-עש הטבק (Bemisia tabaci)
כנימת הברוש (Cinara cupressi)
טרמיט פורמוזי (Coptotermes formosanus)
קרפיון מצוי (Cyprinus carpio)*
איכהורניה עבת-רגל (Eichhornia crassipes)
גמבוזיה (Gambusia affinis)
לנטנה ססגונית (Lantana camara)
צחר כחלחל (Leucaena leucocephala)
חלזון אפריקאי (Lissachatina fulica)
מסרקנית זהרורית (Mnemiopsis leidyi)*
נוטריה (Myocastor coypus)
צבר קוצני (Opuntia stricta)*
סלביניה גדולה (Salvinia molesta)
פלפלון דמוי-אלה (Schinus terebinthifolius)
צבגון אדום-אוזן (Trachemys scripta)
עורית הגרגרים (Trogoderma granarium)
צרעה גרמנית (Vespula germanica)
נמלת-האש הקטנה (Wasmannia auropunctata)
לצד המינים שפלשו, ישראל היא בית "מקורי" למינים הבאים, הנמצאים ברשימה ומהווים פולשים בארצות אחרות:
עבקנה שכיח (Arundo donax)
עז הבית (Capra hircus) - נכחדה בטבע בארץ. נותרה כחיית משק.
אייל אדמוני (Cervus elaphus) - נכחד מהארץ בתקופת הברזל.
חתול הבית (Felis catus)
משיין גלילני (Imperata cylindrica)
טוואית האלון (Lymantria dispar)
שנית גדולה (Lythrum salicaria)
עכבר הבית (Mus musculus)
חולדה מצויה (Rattus rattus)
זרזיר מצוי (Sturnus vulgaris)
חזיר בר (Sus scrofa)
שועל מצוי (Vulpes vulpes)
כשעוברים על כל הרשימה, רואים שבעולם ישנם מינים פולשים שונים ומשונים: צמחים טרופיים יפים, סנאים חמודים, דו-חיים עדינים למראה ועוד ועוד. על חלקם לא שמעתם קודם, ועל אחרים לא חשבתם כעל פולשים. לאורך הרשימה נתפסתי כמה פעמים למחשבה "זאת בעיה של מישהו אחר. אין סיכוי שהמין הזה יאיים עלינו." - ואז אני נזכר בכך שחשבתי את אותה המחשבה בדיוק על המאינה. אנחנו צריכים לזכור שצפויות לנו פלישות נוספות, ושאסור להקל בהן ראש. בו-זמנית, אנחנו צריכים להבין שהכללה של מין ברשימת המאה אינה בהכרח אות קלון, ושאת היחס לכל מין צריך לבסס לא על מעמדו הבינלאומי, אלא על מקומו באקולוגיה המקומית.
בתמונה: עבקנה שכיח (Arundo donax), מין מקומי הנמצא ברשימה.
מקטע חמד, נחל איילון, 7.2021
*המסומנים בכוכבית הם מינים גרים בארץ, הנחשבים לפולשים מסוכנים בארצות אחרות, אך שנזקם בישראל מועט.

bottom of page