top of page

(.Chirocephalus sp)

זימרגל

הזימרגלאים (Anostraca) הם סרטנים בולטים של בריכות החורף. בגודלם הם שניים רק לתריסנים. גופם גמיש ואינו מוגן בשריון גדול, כגופם של רוב סרטני השלוליות.
שמם שם הזימרגלאים נובע מרגליהם, המשמשות כזימים. זאת, למעשה, לא תופעה נדירה. רגליהם של רוב מיני הסרטנים משמשות כזימים במידה זו או אחרת.
בסרטנים שבתצלום ניתן לראות את המעי, כקו כהה לאורך הגוף. הוא מגיע עד סוף הגוף ממש. נוכחות המעי מזכירה את העובדה שהחלק האחורי של גוף הזימרגל אינו "זנב", אלא פשוט בטן היצור. זנב אמיתי הוא איבר פוסט-אנאלי (אחורי לפי הטבעת) והוא התפתח בחולייתנים בלבד.

בריכת רחובות, מרחבי-רחובות, 2.2022
***
מרבית סרטני בריכות החורף הם זעירים, אך קיימים גם כמה מינים " גדולים", המגיעים לאורך של יותר מסנטימטר, כמו הקטנים שבדגים. אחד השכיחים בהם הוא הזימרגל (.Chirocephalus sp), המזוהה בזכות גופו הארוך, בעל 11 זוגות הרגליים, הנעות ללא הרף כגל אחד. יצור כריזמטי זה מתפתח מביצי קיימא השורדות בבריכה המיובשת. הוא מגיע לגודלו המלא ומספיק להתרבות בתקופה הקצרה בה הבריכה מלאה במים. כמרבית יצורי בריכת החורף, הוא אינו יכול לחיות בגופי מים קבועים, שכן אינו עמיד לטריפה על-ידי דגים.
בריכות החורף המתמעטות הן ביתו היחיד אצלנו. בבריכות מכון הרישוי הם חיים בשוליים של אזור תעשיה, במה שנשאר, במקרה, מרצף בתי-הגידול הלחים של עמק נחל איילון. שטח הבריכות הנותרות לא עצום. כפי שאפשר לראות בתמונה, המים גם לא הכי נקיים. אבל החי בבריכות ממשיך לשרוד (חלקית בשל טיפוח שהמקום עבר לאחרונה). האם הזימרגל ודומיו יקבלו זכות קיום בעתידו של מישור-החוף?

בריכת חורף מכון הרישוי, תל-אביב, 2.2020

bottom of page