top of page

(.Cossyphus sp)

שחרורית זרעונית

שחרורית זרעונית (.Cossyphus sp) היא חיפושית ממשפחת השחרוריתיים, המחקה בצורתה זרע של כלך. נראה שהיא מצויה בעיקר בקרקעות כבדות, כמו אלה המרפדות עמקי נחלים, שם מצוי גם הכלך. התרחבות השריון, הנותנת לה את צורתה, יכולה גם למנוע בעלי-חיים קטנים מלבלוע אותה, בעוד הגוף השטוח שימושי בעת חיים מתחת לאבנים וגזעי עצים.

פארק אריאל שרון, 12.2018

bottom of page