top of page

(.Ephemeroptera spp)

בריומאים

הבריומאים (Ephemeroptera) הם יצורים קדומים, שנפרדו משאר החרקים לפני יותר מ-300 מיליון שנה, בערך באותו הזמן בו הופיעו הזוחלים הראשונים. הקבוצה הקרובה ביותר אליהם היא השפיראים (Odonata), אך בעוד שהשפיריות והשפריריות מוזרות בהרבה דרכים, הבריומאים מוזרים בהרבה דרכים אחרות. המוזרות המוכרת ביותר שלהם היא אורך-חייו הקצר של הבוגר: יום או יומיים. אבל זה לא מאוד נדיר בין החרקים. דבר אחר, ייחודי לחלוטין, הוא קיום שלב טרום-בוגר (subimago), כמו שרואים בתמונה. בשאר החרקים ישנה התנשלות של גולם או נימפה, לבוגר. לחלק מהנימפות יש ניצני כנפיים, אבל רק לבוגר יכולות להיות כנפיים מפותחות. גם לבריומאים יש נימפות, החיות במים. כאשר הנימפה מגיעה אל פני-המים ומתנשלת, אכן יוצא משם חרק מכונף. הוא יכול לעוף, אך אינו בוגר מינית ואינו מציג את צבעי הבוגר. זמן קצר לאחר מכן (לעתים דקות בודדות) החרק מתנשל שוב. זהו המקרה היחיד בו חרק מכונף מתנשל. רק אחרי פעולה מיותרת-למראה זו אפשר להתחיל במירוץ נגד הזמן, כדי להספיק להתרבות לפני שהיום הקצוב לך נגמר.
תעלת הטרזינה, רחובות, 11.2021

bottom of page