top of page

(.Hishimonus sp)

ציקדית

הציקדות הגדולות והרועשות בנות משפחת הציקדיים (Cicadiidae) מושכות הרבה תשומת-לב, אבל מבחינת מגוון ושפע, הן אינן יכולות להתחרות בבנות משפחת הציקדיתיים (Cicadellidae). בעוד שהמשפחה האחת מיוצגת בישראל במינים ספורים, השנייה מזמנת לנו מאות מינים, שעדיין ממשיכים להתגלות. גודלן הקטן עלול להיות מכשול להערכתן, אבל משרואים את הציקדיות מקרוב ובהגדלה, מגלים שהן יפות ולעתים אף ססגוניות, לא פחות מאחיותיהן הגדולות.

את הציקדית טובת-הטעם הזאת מצאתי על שיח הרדוף ליד הבית. לפי Amir Weinstein היא שייכת לסוג Hishimonus . אולי Suy Ginaiko, חוקר הציקדות הישראלי, יוכל לספר לנו עוד פרטים מעניינים עליה.

כפר-סבא, 7.2021

bottom of page