top of page

(.Pheidole sp)

אסמית

כאן אפשר לראות נמלים מהסוג אסמית (.Pheidole sp) שמצאו רגל אחורית של שיחן (.Heteracris sp) ומתארגנות לסחוב אותה אל הקן. האסמיות מובחנות משאר הנמלים הקטנות בכך שיש ביניהן חיילות - נקבות בעלות ראש מוגדל, שתפקידן הוא הגנה על הקן. הראש המיוחד של החיילות מעניק להן נשיכה אימתנית, אבל יכול להיות גם בעייתי. ידועים בעולם מינים של נמלים אצלן הלסתות של החיילות לא מאפשרות להן לאכול בעצמן, והן צריכות להיות מוזנות מפה לפה על-ידי הפועלות.
תל-מיכל, הרצליה, 4.2021

bottom of page