top of page

(.Zachaeus sp)

צח-קו

רגלביש של הערב.
כמו שהארכרגל האפור מסמל את תחילת האביב, כך הופעת צח-הקו (.Zachaeus sp) היא סימן להתקרבות הקיץ. רגלביש (aka קוצר) זה הוא נציג גדול של משפחת הארכרגליים. הוא מזוהה בזכות גופו הכהה, עם פס האמצע הבהיר. לזכרים כליצרות עבות ומרשימות (בתמונה נקבה).
עם זאת, יש דרך קלה אף יותר לזהותם: זה פשוט המין הכמעט יחיד שמתרוצץ בשדות בחודש מאי.
כמרבית הקוצרים בישראל, תזונתם מורכבת בעיקר מחומר מת, ממקור צמחים וחיות כאחד. ככל הקוצרים, הם נעלבים כשחושבים שהם עכבישים.
חורבות בני-ברק, 5.2018

bottom of page