top of page

(Adelostoma sulcatum)

שחרורית אדלוסמה

אחרי הגשמים הראשונים אפשר לראות על-פני השטח שחרוריות קטנטנות מהמין Adelostoma sulcatum, אותן ניתן לזהות בזכות ראשיהן הרחבים והרכסים העוברים לאורך כנפי החפיה שלהן. חיפושית זו נפוצה במגוון רחב של בתי-גידול בדרום הים התיכון (עד דרום ספרד), אך בימים כתיקונם היא נמנעת מלהסתובב בחוץ באור היום, ולכן לא ממש פוגשים בה.
עם האמור מעלה, מרגע שמתחילים להוציא ילדים לפעילויות בחוץ, זה רק עניין של זמן עד שימצאו אותה. לכן, אני חושב שראוי לתת לה שם עברי.
אני מציע: שחרורון רכוס.

הוד-השרון, 10.2023

bottom of page