top of page

(Aleurothrixus floccosus)

כנימת-עש צמרית

עלה הדורנטה (Duranta erecta) מכוסה מושבה צפופה של כנימת-עש צמרית (Aleurothrixus floccosus), חרק קטן שבזכות ההפרשה השעוותית של זחליו הוא כנראה מין כנימת-העש הבולט בישראל. בין הצעירים מכוסי ההפרשה אפשר לראות את הבוגרים, שכנפיהם הרחבות, מכוסות האבקה, זיכו אותם בהשוואה לעשים.
הפונדקאי העיקרי של מין זה הוא עצי הדר, ובעונה הזאת ניתן לראותם מלבינים משעוות הכנימות. הקשר בין כנימת-העש הצמרית לעצי ההדר הוא תופעה חדשה. מקור המין הוא בדרום אמריקה, שם הוא ניזון ממגוון צמחי בר. בעידן המודרני החל חרק טרופי זה להרחיב את תפוצתו, תחילה לצפון אמריקה ואז לעולם הישן. במחצית השנייה של המאה ה-20 התקדמותו הביאה אותו אל ישראל. לא ברור באיזה שלב הסתגל להיזון בעלי תפוזים ואשכוליות. הדרים מגודלים בדרום-אמריקה כיום, אך לא גדלו שם באופן טבעי. הסתגלות זו מזכירה את מה שקרה עם חדקונית הדקל האדומה, שפלשה לים התיכון רק אחרי שעברה מקוקוסים אל עצי תמר.
בהיותה מין פולש, לרוב אין לכנימת-העש הצמרית אויבים טבעיים בעולם הישן. אך משהתחקינו אחר מקורותיה, אנחנו יכולים לנסוע לדרום אמריקה ולהביא חלק מהמינים שהתפתחו לטרוף אותה. כיום למלחמה במזיק משמשים כמה מיני צרעות טפיליות שמקורם בעולם החדש. הם נחשבים לאמצעים היעילים ביותר להתמודדות עם כנימת-העש הצמרית.
כפר-סבא, 6.2021

bottom of page