top of page

(Ameles heldrichi)

גמל-שלמה חד-עין

כשאנשים מתקשים להבדיל בין חגב לגמל-שלמה, אני מבקש לבדוק אילו רגליים הן הגדולות - הקדמיות או האחוריות?
אבל כשמדובר בגמל-שלמה חד-עין (Ameles heldreichi), הרגליים האחוריות מפותחות למדי, והופכות אותו לקפצן מוכשר.
מין זה הוא נציג למשפחה שלמה של גמלי-שלמה קטנים ומפותחי-רגליים, הנפוצה בחלקים יובשניים של צפון-אמריקה, ובמעגל רחב סביב הים התיכון. גם בישראל מצויים מספר מינים, שההבחנה ביניהם לא תמיד פשוטה.
נס-ציונה, 12.2021
***
לדעתי, ה"חייזריות" המיוחסת לגמלי-שלמה, דוגמת חד-העין (.Ameles sp) הזה, נובעת לא מהשוני הרב מאיתנו, אלא מהדמיון שלהם לאדם: הגוף המוארך, הגפיים הקדמיות המשמשות לאחיזה, וכמובן, הפרצוף השטוח עם העיניים הפונות קדימה. כל התכונות הללו קשורות לאופן הציד של גמלי-שלמה, בלי שום כוונה להידמות לאדם. אבל אנחנו התפתחנו לזהות פנים אנושיים, ואיננו יכולים להימנע מהתחושה שהחרק לפנינו כמעט עומד בקריטריונים.
מרחבי-רחובות, רחובות, 11.2020

bottom of page