top of page

(Anax parthenope)

סיירן נסיכי

הסיירן הנסיכי (Anax parthenope) הוא שפירית גדולה, המצטיינת בבטן כהה שבסיסה תכול בוהק.
סיירן זה נפוץ בארצות הסובטרופיות והממוזגות של העולם הישן. זהו מין נודד, הנצפה לעתים צפונית לאזורים בהם הוא מתרבה. באופן הזה הוא מסוגל ליישב בתי-גידול חדשים, זמן קצר אחרי שהתנאים מתחילים לאפשר זאת. בשנת 1996 תועד המין לראשונה מבריטניה. בשנת 2000 - מאירלנד. אוכלוסיות מתרבות קיימות היום בארצות אלה, ובארצות נוספות צפונה עד הים הבלטי. כבר בשנות ה-90 היה מובן כי הרחבת תפוצה זו היא תוצאה של שינוי האקלים - מה שכונה אז "התחממות גלובלית".
לצערנו, רק לקומץ של מינים יכולות ההסתגלות והנדידה של הסיירן הנסיכי.
בריכת תמסח, 7.2011

bottom of page