top of page

(Anthocerotopsida)

טחבי-קרן

הכירו את טחבי-הקרן (Anthocerotopsida), הקדומים שבצמחי היבשה!
מחלקה זו של טחבים התפצלה משאר הצמחים מוקדם באבולוציה, והיא עדיין משמרת תהליכי פוטוסינתזה האופייניים לאצות, אך שאבדו בצמחים מאוחרים יותר. טחבי-הקרן דומים לטחבי-הכבד, הנפוצים יותר, אך בשונה מהאחרונים, לטחבי-הקרן מנבגים חרוטיים ("דמויי קרן"), היושבים על היצע, ולא ניצבים על זיר. בנוסף, המנבגים מטמיעים - תכונה שלא קיימת במנבגי טחבי-הכבד. למחלקה זו מגוון מינים נמוך: כנראה שלא יותר ממאתיים או שלוש-מאות מינים בכל העולם. תפוצתם עולמית, עם מינים רבים יותר באזורים הטרופיים הלחים. בישראל ידועים שני מינים, מהסוג Phaeoceros - שני המינים בעלי תפוצה רחבה מאוד בעולם. ניתן למצוא אותם על קרקע לחה בחלק הים-תיכוני של הארץ. זאת הפעם הראשונה בה אני מזהה טחבי-קרן, ואני עוד קצת לא מאמין שמצאתי אותם אתמול.
תל קטרה, גדרה, 3.2022

bottom of page