top of page

(Aphis verbasci)

אפיד הבוצין

בוצין מפורץ (Verbascum sinuatum) זקן שורד באחת הסמטאות בכפר-סבא. אני מסתכל עליו מדי פעם, לחפש חרקים. אך תמיד נראה כאילו אין עליו דבר. מה כבר מהפאונה שלו יכול לשרוד במרכז העיר?
רגע, הנה נמלים שמתהלכות עליו. חייב להיות להן איזה עסק על הבוצין!
אני מרים את העלים הגדולים בתחתית השושנת. כמובן כנימות!
אפיד הבוצין (Aphis verbasci) הוא כנימת עלה המתמחה במשפחת הלועניתיים, ובמיוחד במיני הסוג בוצין. פעילותו העיקרית היא בקיץ, אז הנקבות המתרבות בבתוליהן חיות בתחתית העלים הגדולים ביותר של הצמח, אלה שמונחים על האדמה. נוכחותן כמעט בלתי מורגשת, אם כי לפעמים הן גורמות לעיוות קל בעלה - מעין עפץ פשוט. בתחילת העונה הבתולות בוהקות בצהוב-חלמון, ולקראת סוף העונה מופיעים פרטים בהירים יותר, בגוון צהבהב-ירקרק. משמגיע הסתיו, הנקבות משריצות פרטים ירוקים, המתרבים בצורה מינית. הנקבות המיניות הן מכונפות, אך באופן לא שגרתי - הזכרים חסרי מעוף לחלוטין, ונבדלים מהבתולות בעיקר בצבע הגוף ובצורת הסיפונים.
מעניין לציין, שכאשר מגיע הזמן להטיל, כל נקבה מזווגת מייצרת רק כשלוש ביצים! זה לא שאין במחזור חייהן שלב של המוני צאצאים. הוא פשוט מתרחש בזמן רביית הבתולין, ולאו דווקא בזמן הטלת הביצים.

כפר-סבא, 8.2022

bottom of page