top of page

(Apis mellifera)

דבורת הדבש

בצהרי יום קיץ הופכות השלוליות המזוהמות והמתייבשות בנחל האיילון למוקדי משיכה חשובים לחרקים צמאים. המים הם אותם מים בכל הגדות, אך בעלי-החיים מעדיפים להישמר לבני מינם: דבורי הדבש (Apis mellifera) עם דבורי הדבש, הפלכיות (.Polistes sp) עם פלכיות אחרות. אני תוהה האם גם מחר יחזרו הדבורים אל "חוף הדבורים" שכבשו להן, או שכל בוקר הן יוצרות להן חוף חדש.
מקטע חמד, נחל איילון, 7.2021

bottom of page