top of page

(Aporophyla nigra)

עשים הם גם ככה גותיים, אבל עש עם קטיפה שחורה - זה פינוק מיוחד!
התנשמית Aporophyla nigra היא מין גדול, המצטיין בצבעיו הכהים. היא נפוצה בארצות אירופה, שם היא פעילה בסתיו. בנוסף, היא מצויה בארצות הים התיכון, וכאן פעילותה נוטה לתחילת החורף. בהיותה מין הפעיל מאוחר יחסית לעונה, והדורש תנאי חורף מתונים, תנשמית זו מצפינה במערב אירופה הרבה יותר מאשר במזרח אירופה.

זהו אחד המינים בהם ניתן לזהות בבטחון גבוה יחסית אם נקבה הזדווגה או לא, הודות לכך שהזכרים מסירים בזמן ההזדווגות קשקשים מבטן הנקבה. בחקר של עשים לעתים נחוץ לגלות אם הנקבה מזווגת. בדרך-כלל זה מושג על-ידי ניתוח העש, או על-ידי לכידתו והמתנה לכך שיטיל ביצים. זיהוי על-פי קשקשי הבטן מהווה כמובן שיטה קלה ולא פולשנית. אני מקווה כי תגלית זו תעודד מחקרים נוספים המערבים את התנשמית השחורה.

הוד-השרון, 12.2022

המאמר:

bottom of page