top of page

(Blattella biligata)

"תיקן הגינות"

הנה עוד מין שלא נכנס למדריך הלילה: התיקן Blattella biligata. מין קטן זה, המצטיין בצבעו הבהיר, הוא קרוב משפחתו של התיקן הגרמני הידוע לשמצה. בשונה מהאחרון, הוא אינו מוצא לו מקום במטבח שלנו, אלא רק בגינותינו - שם הוא כבר אינו מזיק, אלא סתם עוד בעל-חיים.
בתמונה רואים שהתיקן הרים את ראשו, אולי כדי לראות יותר טוב. לרוב הראש מורכן למטה, כך שהוא מוגן על-ידי שריון החזה, בעוד המחושים - אברי החישה החשובים ביותר - פונים קדימה.

כפר-סבא, 10.2020

bottom of page