top of page

(Blepharopsis mendica)

גמל-שלמה משובץ

בעוד שהקיץ מזמן לנו מגוון גדול של מיני גמלי-שלמה, החורף מציע לנו מבחר מצומצם יותר, שכן חלק מהמינים בוקעים רק באביב. אחרים, כמו גמל-שלמה משובץ (Blepharopsis mendica) מבלים את החורף כנימפות, המובחנות היטב מהבוגרים אליהם יהפכו, בחוסר כנפיהן ובבטנן המורמת. הן אולי סובלות מהקור, אבל נהנות מהתחרות המופחתת על המזון ואתרי שיחור הציד.

חולון, 1.2013
***
מה זה במורד החרחבינה? הרי זאת נימפה קטנטנה של גמל-שלמה משובץ (Blepharopsis mendica)!
מין זה הוא חובב צמחייה, המסתתר לעתים בתוך שיחים. כינויו באנגלית הוא "גמ"ש פרחים מצרי" - מה שמצביע על הימצאות המין ליד פרחים לעתים קרובות, שם הוא צד מאביקים. מיקומה של הנימפה הזאת בתחתית תפרחת החרחבינה יכולה להיות לא מקרית. וזה גם ניצול טוב של בית-גידול, שכן עבור הנימפה זהו "שיח", אבל בשביל גמל-שלמה בוגר החרחבינה תהיה קטנה מכדי להסתוות בה בנוחות.

גבעת מלב"ן, ראשון-לציון, 5.2021

bottom of page