top of page

(Brevicoryne brassicae)

אפיד הכרוב

אפיד הכרוב (Brevicoryne brassicae) הוא כנימה בעלת העדפה ברורה למיני משפחת המצליבים. באביב אנו מוצאים אותו עוטף בהמוניו את גבעולי כרוב החוף, חרדל השדה וקרוביהם.
כמו חרקים צמחוניים רבים אחרים, אפיד הכרוב אוגר בגופו חומרים משניים המשמשים להגנה מטורפים. חומר ההגנה העיקרי במצליבים הוא גלוקוזינולט (Glucosinolate), ההופך לשמן חרדל חריף ודוחה, במקרה של פציעת הצמח. האפיד אוגר את הגלוקוזינולט, אבל לא את האנזים (Myrosinase) ההופך אותו לשמן חרדל. אך אל דאגה - הכנימה פיתחה אנזים משלה, המבצע פעולה זו. מקרה זה של אבולוציה מתכנסת מאפשר לטפיל של צמחים חריפים להפוך לחריף לא פחות, ולרעיל עבור טורפים כוללניים, דוגמת מושית השבע.
למזלם של חקלאים ברחבי העולם, לאפיד הכרוב מגוון טורפים מתמחים, שבמהלך האבולוציה הפכו חסינים לגרסה משושת-רגליים זו של חטיפי וואסבי.

כפר-סבא, 4.2023

bottom of page