top of page

(Calliptamus barbarus)

שדמן מצוי

במישור החוף לבדו ניתן למצוא כחמישים מיני חגבים. בין אלה, יש המתמחים בחולות ואחרים במקווי מים, יש חובבי צמחייה וחובבי קרקע. לא תמיד קל להתמצא במגוון הגדול הזה.
השדמן המצוי (Calliptamus barbarus) הוא חגב האמור (לפי הספרות) להיות נפוץ, אך לי יצא לזהותו פעמים ספורות בלבד, עקב דמיונו לחגבים מהסוג שיחן (Heteracris). בהשוואה בין השניים מבינים כי השדמן הוא "שיחן" שעבר דחיסה. כנפיו קצרות וגופו עבה כאילו מישהו טעה בפרופורציות שלו.
טוב היה לפגוש יצור זה ולהוסיפו לרשימה הארוכה של מגוון המינים בגבעה.

גבעת האירוסים, ראשון-לציון, 11.2017
***
סדרת החגבאים (Orthoptera) ידועה בקולניותה ובדרכי השמעת הצליל של המינים בה: בעיקר בעזרת הכנפיים או בעזרת הרגל האחורית והכנף.
אצל השדמן המצוי (Calliptamus barbarus) אפשר למצוא דרך השמעת צליל מוזרה במיוחד: בעזרת הפה!
הן הזכרים והן הנקבות מחככים את לסתותיהם כדי לתקשר. במחקר שהשווה בין השירים של שני מופעים הקיימים במין זה, נמצא כי קיימות גרסאות שירים שונות, בהתאם למופע. מחקר אחר השווה רצפים גנטיים בין שני מופעים אחרים, ולא הצליח להפריד אותם לשני טקסונים. לפי שעה, נראה שהשדמן המצוי נמצא בתחילתו של תהליך התמיינות. חזותית וקולית יש כבר הבדלים, אך הדרך למחסום רבייתי עוד ארוכה.

תל-אביב, 5.2022

המאמר:

bottom of page