top of page

(Campsomeriella thoracica)

פגיונאי החולות

עד כמה עצלה נקבת פגיונאי החולות (Campsomeriella thoracica)? גם כאשר מתחילה פריחת הרותם, וכל שאר הדבוראים המכונפים נראים כשהם עפים מפרח לפרח, הפגיונאית מטפסת מענף לענף, כמו נמלה.
ה"עצלות" נובעת כנראה מהמשקל הרב של הביצים שבגוף הנקבה. מאותה הסיבה, נקבות חרקים רבות איבדו את יכולת התעופה שלהן, ובמקרים רבים גם את כנפיהן. שני הזוויגים של פגיונאי החולות מסוגלים לעוף, אבל ייתכן כי הנקבות יאבדו יכולת זו בעתיד, ויהפכו לטובות אף יותר בהליכה ובטיפוס.
תל-מיכל, הרצליה, 1.2022
***
חיית שטח.
ישנם מינים רבים של חיות בר שהסתגלו לחיים בעיר. החל מצופיות ותנים וכלה בתיקנחולים ודבורי-עץ: בעלי-חיים לא מעטים משגשגים בסביבה האורבנית שלנו. ישנן דרכים רבות לעזור ליצורים אלה להתקיים לצדנו ולהעשיר את מגוון המינים העירוני.
אבל מצד שני, ישנם בעלי-חיים ששום טיפוח גינות ותליית תיבות קינון לא יכניסם לסביבתנו המלאכותית. מינים אלה מהווים את הרוב. הם זקוקים לשטחים פתוחים וקיומם מוסתר מתשומת-לבנו על-ידי מיעוט המינים חובבי האדם, להם נראות גבוהה בהרבה.
מין אחד כזה הוא פגיונאי החולות (Campsomeriella thoracica). זוהי צרעה יחידאית גדולה שהזכרים שלה מפוספסים בדומה לצרעות רבות, אך הנקבות הן שחורות, עם שיער כתום בקדמת גופן. הן דומות מעט לדבורת-העץ הצהובה, שהוזכרה לא מכבר. נקבה זו היא חרק נינוח מאוד, המאפשר לחובבי טבע לצפות בו מקרוב. היא לא אוהבת לעוף, אלא לרוב זוחלת על-פני האדמה ומחפשת פרחים של צמחים שרועים, לשתות מהם צוף. אם היא מרגישה בנוכחות הכימית ("ריח") שדרן זבלית מחופר השאיר על-פני השטח, היא תחפור לכיוונו ותטיל עליו ביצה. מכיוון שמדובר בצרעה גדולה, היא מחפשת זבליות גדולות להטפיל. הסוג אוכל-השורשים אנוקסיה (Anoxia) מועדף במיוחד.
נוכל לפגוש ביצור מופלא זה בתחילת החורף, באדמות חוליות של מישור-החוף וצפון הנגב. ברחבי העולם פגיונאי החולות חי באזורים רבים, מאפריקה הטרופית עד לחלקים הדרומיים ביותר של אירופה. אבל בארץ הוא הולך ומתמעט, שכן החולות שלו הולכים ומתכסים בבטון ואספלט. זהו מין שזקוק לאדמה חשופה, שם יוכל לזחול ולחפור, למצוא את פרחי הבר שלו עליה, ואת דרני הזבליות שלו בתוכה. פגיונאי החולות הוא אחד מבין מינים רבים שלא יכולים להתקיים בטבע עירוני. הם צריכים טבע.
ואין זה מספיק להקצות לו שמורה במדבר יהודה או בגולן. יש לוותר בשבילו על בנייה באדמת החול החופית שלנו, השווה זהב נדל"ני. כי אמנם עוד לא על כולה יש בתי אבן ומלט, אך היא כבר בית שאין שני לו לאלפי מינים של יצורים חיים.
שמורת שיטה מלבינה ישרש, מרחבי-רחובות, 12.2021
***

זכרים של פגיונאי החולות (Campsomeriella thoracica) מצטופפים על תפרחת קנה מצוי (Phragmites australis) לקראת שינה.
התגודדות כזאת של דבוראים יחידאים היא תופעה נפוצה. במינים מסויימים ההתגודדות היא לפי זוויג, ולפעמים לא. לפעמים ההתגודדות כוללת מספר מינים ולפעמים רק אחד. הסיבות להתנהגות זו לא ידועות, אך יש השערות שונות בקרב אנשי המדע.
חוף פולג, נתניה, 10.2023

bottom of page