top of page

(Cataglyphis livida)

נווטת כתומה

אני זוכר שבכיתה ד' הבחנתי בחצר בית הספר בקן נמלים קטן שהחברות בו היו קטנות, כתומות-שקפקפות ומאוד זריזות. הן נראו לי מאוד מסקרנות, בין השאר כי לא היה קל להבחין בהן.
אלה הן הנווטות הכתומות (Cataglyphis livida), מהנמלים המקסימות בארצנו.
בשונה מרוב מיני הנווטות, בהם הפועלות גדולות וכהות, הנווטת הכתומה היא יצור עדין וצנוע בממדיו, אך כמו אחיותיהן הגדולות, מדובר בנמלים טורפות, שאינן מתרגשות מחיטה ופירורי לחם ומעדיפות חרקים קטנים.
4.2016, תל גריסה, רמת גן.
***

חיפה של הנמלים?
קני הנווטת הכתומה (Cataglyphis livida) עוברים הרחבה והעמקה בעקבות הגשמים. עד שהגשמים הבאים יחזירו להם את צורתם המקורית, הפתחים הופכים לצינורות הבנויים מהקרקע הרבה שהוצאה מהקן.
הוד-השרון, 11.2020

bottom of page