top of page

(Chironomidae)

ימשושיים

נחילים של זבובאים זעירים ממשפחת הימשושיים (Chironimidae) נראים באביב במקומות מוארים, לעתים מעל חפצים בולטים. הנחילים הללו מורכבים מזכרים בני אותו המין, המושכים אליהם בדרך זו נקבות. לצערם של הימשושים הם גם מושכים טורפים, דוגמת סנוניות וסיסים. ככל שהנחיל גדול יותר, כך סיכויי הטריפה קטנים יותר, אך סיכויי ההזדווגות קטנים איתם. לבסוף נוצרים נחילים שהם פשרה, בין הסכנה לסיכויי ההצלחה. חלקם קטנים וחלקם גדולים יותר, ועל אף כל חישובי העלות והתועלת, בכולם הסיכוי להיטרף גדול מהסיכוי להזדווג. זאת דרך רביה עצובה עבור הימשושים, אך מזל גדול לסנוניות - שהרי גם הן צריכות להתרבות ממש בעונה הזאת.
רחובות, 3.2022

bottom of page