top of page

(Daphniidae)

דפניות

דפניות (Daphniidae) נמנות על הסרטנים הזעירים המצויים במיליוניהם בבריכות חורף.
הסרטנים הם תת-מערכה עצומה, עם עשרות אלפי מינים מתוארים, ומגוון רחב של דגמי גוף ומחזורי חיים. הדפניות אינן קרובות למעשירי-הרגל (הסרטנים ה"טיפוסיים") ויש להן מבנה שונה למדי. גופן מכוסה שתי קשוות שקופות, הדומות לקשוות צדפה. בסדק בין הקשוות מצויות הרגליים, המשמשות בראש ובראשונה בתפקיד זימים. הן נעות בלי הרף, כדי שמים עשירי חמצן יזרמו על-פניהן. המחושים מפותחים מאוד, ומשמשים לשחייה. בקדמת הגוף עין שחורה יחידה.
ברבות מהדפניות בתמונה ניתן להבחין בצברי ביצים, הנראים היטב דרך גופן השקוף. ביצים קטנות אלה נוצרות ברביה א-מינית ומועברות לכיס דגירה בצד הגבי של גוף הדפניה. כמה ימים אחרי הבקיעה משחררת האם את צאצאיה הזעירים, להמשיך בהתפתחותם לבד. רוב האבקועים יגדלו להיות נקבות.
כאשר בריכת החורף תתחיל להתקרב להתייבשות וריכוז המלחים יתחיל לעלות, הנקבות יעברו לייצר יותר זכרים, ואופן הרביה יתחלף מא-מיני למיני. הביצים שיווצרו בעקבות הזדווגויות אביביות אלה יהיו גדולות ומעטות, ויתפתחו בתוך נרתיקים מיוחדים. אלה הן ביצי הקיימא, שנועדו לשרוד את הקיץ, ואף קייצים רבים, עד לבקיעה בעונה מתאימה.
הדפניות בתמונה עוד רחוקות משם. בריכת החורף נמצאת כעת בשיא גודלה. מימיה הם קרים ומתוקים. החיים בהם אינם אלא חגיגה מתמשכת של אכילה ורביית בתולין. בהשאלה, זוהי גם חגיגה לכל זחלי החרקים הטורפים, ראשני הטריטונים והעופות המסננים. יש מספיק דפניות לכולם, ואחרי שכולם יאכלו מלוא החופן, עדיין יישארו רבבות, להתחיל את חגיגת הרבייה בשנה הבאה.

בריכת בית-עובד, 2.2022
***
הגשמים הראשונים במאגר המים הנטוש מציפים אל שולי השלולית חפצים קטנים ומוזרים. אלה הם תיקי הביצים של דפניות (Daphniidae), הנקראים ephippia. במהלך העונה הגשומה הדפניות מטילות ביצים ברביית בתולים - והן חסרות תיק. כאשר ריכוז המלחים במים מתחיל לעלות, והדפניות מרגישות שהקיץ קרב, הן מייצרות זכרים ברביית בתולים, מזדווגות איתם ומייצרות את התיקים הללו, כל אחד עם שתי ביצי קיימא (קצת כמו ביצת קינדר החדשה).
התיקים לעתים מאוכסנים בתוך שריון הדפניה, בלי שיוטלו. הדפניה פשוט מתה על הבוץ המתייבש, עם התיק בחיקה.
יתרונן של ביצי הקיימא הוא שהן מחזיקות מעמד לאורך זמן: כל העונה היבשה, גם אם זו תימשך שנים רבות. כל ביצה כזאת מכילה עובר שהתפתחותו נעצרה, והוא מחכה לתוספת המים כדי להשלים אותה. תוך ימים אחרי מילוי מאגר המים במי גשמים, כבר אפשר לראות בו סרטנים קטנים, ואלה הספיקו לחיות בו לאורך דורות רבים לפני ששוב יהיה צורך לייצר ביצי קיימא.

באר-יעקב, 11.2012

bottom of page