top of page

(Datura ferox)

דטורה אכזרית

שלד הפרי של הדטורה האכזרית (Datura ferox), מין פולש ממזרח אסיה, השייך למשפחת הסולניים. כמו המין הנפוץ יותר, דטורה נטוית-פרי, הדטורה האכזרית היא צמח רעיל מאוד, המכיל חומרים מקבוצת הטרופנים (למשל, אטרופין). השם "אכזרית", אגב, הוא דווקא בזכות הקוצים הארוכים על קליפת הפרי.
רמת-גן, 9.2016

bottom of page