top of page

(Dolichophis jugularis)

זעמן שחור

הצצה ברשימת עשרת הנחשים הארוכים בעולם תגלה לנו כי כולם נחשים חונקים (חנקים ופיתונים) וכי כולם מגיעים מהאזורים הטרופיים בעולם. צפונית לאזור הטרופי הופכים נחשי החנק לקטנים, ובתואר הנחש הארוך מחזיקים מינים שונים ממשפחת הזעמניים (Colubridae).
הנחש הארוך בישראל הוא הזעמן השחור (Dolichophis jugularis), זוחל שאף שם-הסוג שלו אומר "נחש ארוך". אורך הבוגרים עולה על מטר, ולעתים נדירות, אף מעל שני מטרים. באופן מפתיע עבור זוחל גדול כזה, הוא למעשה אחד ממיני הנחשים הנפוצים בצפון ומרכז ישראל. התלמידים איתם אני עובד ברחובות דיווחו על שתי תצפיות בזעמנים שחורים בוגרים בחודש האחרון, ואני בדיוק מצאתי את הנשל היפה הזה. בהיותו כה גדול, קשה לבלבל את הנשל שלו עם נשלי נחשים אחרים במישור-החוף. עוזרים בזיהוי הקשקשים החלקים, שאינם מציגים את הרכסים והתלמים הקיימים בקשקשי שני הנחשים הגדולים האחרים באזור: הצפע המצוי (Daboia palaestinae) ותלום-הקשקשים המצוי (Malpolon insignitus).
גבעת החרובים, מרחבי-רחובות, 12.2021
***
זאת התמונה הטובה ביותר שהצלחתי לצלם של זעמן שחור (Dolichophis jugularis) בטבע. הפרט הזה - בוגר באורך יותר ממטר - היה זריז להפליא, על אף יום החורף הקריר.
כאשר אני מוציא קבוצת תלמידים לסיור, יש לרוב מישהו שישאל האם יש בשטח נחשים. אני אוזר אורך רוח ומסביר את זה שנחשים הם חלק מעולם החי הישראלי, והם מצויים בכל השטחים הפתוחים בארץ. לצערי, זה גורם לחניכים רבים להילחץ, במחשבה שהם יותקפו על-ידי צפע בשעות הקרובות. מובן שהקבוצות המעטות איתן זכיתי להיתקל בנחש, חזו באיטריה מהירה הנעלמת תוך שנייה-שתיים בתוך העשב, משל נשאבה על-ידי איטלקי רעב.
בעלי הנסיון בקבוצה אולי יציינו את הפקטויד, שהנחשים ישנים עכשיו (אם הסיור הוא בעונה הגשומה). זה, כמובן, רק נכון חלקית במישור החוף. פעילות הנחשים עולה משמעותית באביב, אך בשום עונה של חבל-ארץ חם זה איננו "בטוחים" מפני מפגש עם זוחלים מרתקים אלה.

גריגת גלילות, עמק גלילות, 1.2020

bottom of page