top of page

(Empusa fasciata)

גמל-שלמה מקלי

הנה גמל-שלמה מקלי (Empusa fasciata). הרבה חרקים מתחזים כמקלות: גמלי-שלמה, חגבים, פשפשים, וכמובן, מקלונים. צורת גופם המוארכת של יצורים בקבוצות אלה אומרת שגם ללא התפתחות מכוונת להיראות כמו ענף, אבותיהם לא התקשו להסתוות בצמחייה. מקרים רבים של חרקים שניצלו הודות לכך שלא הבחינו בהם, הביאו לברירה טבעית להיראות יותר ויותר כמו החלקים המשעממים יותר של הצמח.

שלולית נווה-גן, 4.2018
***
תיקי ביצים (Oothecae) הם מבנים חלבוניים, המכילים תטולה במעטפת קשיחה ומיוצרים על-ידי גמלי-שלמה וקרוביהם, התיקנים. בעוד תיקי הביצים של התיקנים מיוצרים בתוך גוף הנקבה, נאקת-שלמה מייצרת את התיק מחוץ לגוף, סביב לתטולה הטרייה. מסיבה זו, צורת התיק היא תוצר של התנהגות, שאינו מוגבל על-ידי החלל המועט בתוך גוף החרק. מכיוון שהתנהגויות הן דבר שנתון גם הוא לאבולוציה, לכל מין של גמל-שלמה יש את מבנה התיק האופייני לו, המאפשר לעתים זיהוי.
בתמונה: תיק של גמל-שלמה מקלי (.Empusa sp), עם הצלעות האופייניות שלו וה"בלורית" הדקה, אך ללא ריפוד רב.
שיהיה במזל טוב!

יער חסה, אשקלון, 10.2019
***
לא תמיד צריך לראות את האורגניזם, כדי לדעת על נוכחותו. לפעמים מספיק סימן פעילות: מחילה, טביעת-רגל, גללים, קן או נוצה. בפעם הזאת יש לנו תיק ביצים ישן של גמל-שלמה מקלי (Empusa fasciata). לתיק של מין זה חסרה המעטפת הספוגית המאפיינת רבים מהתיקים האחרים, ולכן קל לראות את התאים הנפרדים בהם הוטלו הביצים. התאים בתמונה פתוחים בקצותיהם, מה שאומר שהתרחשה בקיעה מוצלחת (של גמלי-שלמה ולא של צרעות).
איתני הטבע לא היו חביבים למבנה זה, כך ששני סימני ההיכר שלו כמעט והתפוררו: "זנב" ארוך בקצה העליון ו"סלסולים" לאורך התפרים בין תאי הביצים. כמעט וזיהיתי את זה בתור תיק של גמל-שלמה קשתי, אבל בחינה מקרוב חשפה שרידים של המבנים הנ"ל.

צולם במהלך ביו-בליץ גריגת גלילות,
רכס גלילות, תל-אביב, 2.2021

bottom of page