top of page

(Eriophyes tlaiae)

"עפצנית האשל"

אחרי שראינו עפצים הנגרמים על-ידי כנימות, עשים, תריפסים, צרעות, פטריות, חיידקים, וירוסים ואפילו הטרוקונטים, הגיע הזמן לדבר על האקריות - נציגות העכבישנים בעולם העפצים.
גידולים בולבוסיים אלה על אשל הפרקים (Tamarix aphylla) נגרמו על-ידי האקרית Eriophyes tlaiae ממשפחת העפצניתיים (Eriophyidae). מדובר בפרוקי-רגליים זעירים, הדורשים מיקרוסקופ לשם צפייה בהם. הן אינן דומות לעכבישים: גופן מוארך ודמוי פסיק, ורגליהן קצרצרות. הן קרובות יחסית לאקריות-הקורים (גם הן טפילות צמחים) ולאקריות הדמודקס (החיות בסמוכנות על עורנו, בלי שנבחין בכך).
בינתיים, על האשל, עפץ פעיל הוא ירוק בצבעו והוא מכיל חללים ובהם מאות או אלפי אקריות. כעבור זמן מה, העפץ מתייבש ומשחים, ומשהפסיק להיות מקור להזנה, ננטש. אני מניח כי כעת יכולים להיכנס ולגור בו יצורים אחרים, שאינם מוכשרים לבנות חללים שכאלה בכוחות עצמם.
צולם במהלך ביו-בליץ גריגת גלילות,
רכס גלילות, תל-אביב, 2.2021

bottom of page