top of page

(Erodius gibbus)

שחרורית זוטא

החי והצומח של חולות החוף שלנו מושפע מאוד מעולם הטבע של מדבריות צפון אפריקה. ככל שאנחנו מצפינים, השפעה זו פוחתת ומגוון המינים של החולות הופך קטן יותר ודומה יותר לזה של פנים הארץ. היום ביקרתי בחוף של נווה ים, ליד עתלית. לשמחתי, מצאתי כי חוף הרחצה הומה חיפושיות מהמין ארודית זוטא (Erodius gibbus). מין זה, ממשפחת השחרוריתיים, אופייני לחולות החוף של צפון אפריקה. בעוד מינים אפריקאיים רבים מתקיימים רק מדרום לירקון או אף לשורק (נחלים מהווים מחסומים טבעיים להתפשטות הפאונה החולית), ארודית זוטא מצליחה להתקיים בכיסי החולות הקטנטנים של חוף הכרמל, מצפון לנחל תנינים!
לא ברור אם מין זה קיים בלבנון ויכול להיות כי חיפה או ראש הנקרה מהווים את גבול התפוצה הצפוני של חיפושית מדברית זו.
מי שחפץ לצפות בארודית זוטא, כדאי שיזדרז. עיקר פעילותה מתרחשת בסוף האביב.

נווה ים, 4.2016
***
שמירה על התל האשורי כאתר טבע לא תציל את הצבאים שהיו בו, גם לא את השועלים, הכוחים או אפילו החוגלות. אבל זה לא כל מה שיש בו. עם הגנה נכונה והקפדה על ממשק מתאים, צומח החולות הייחודי יוכל להמשיך להתקיים. כך גם יוכלו להמשיך לחיות בו חלק מבעלי-החיים הקטנים שאפיינו אותו בעבר: כמה מיני זוחלים, מכרסמים ועופות, וגם כמה מאות מיני חרקים, דוגמת הארודית הזוטה (Erodius gibbus) שבתמונה - חיפושית מדברית הזקוקה לחולות בשביל המשך קיומה במישור-החוף. אותה אפשר להציל - גם אם התל יהיה כל מה שיישאר מהדיונות - ולהבטיח שעוד דורות של ילדי ראשון-לציון והסביבה יכירו אותה בטיוליהם.

גבעת סנחריב (התל האשורי), ראשון-לציון, 4.2021

bottom of page