top of page

(Eyprepocnemis plorans)

דבקן יפה-רגל

ההזדווגות הזאת של דבקן יפה-רגל (Eyprepocnemis plorans) מדגימה תופעה נפוצה בין בעלי-החיים: דו-צורתיות זוויגית. ברבים מהמקרים הדו-צורתיות מתבטאת בהבדלי גודל, ולעתים זו הנקבה שגדולה יותר. תוספת הגודל מאפשרת לנקבות למקסם את מספר הביצים שהן מייצרות. גודלו הקטן של הזכר מאפשר לו, לעומת זאת, להתבגר מוקדם ולהספיק להזדווג לפני שייטרף.
הבדלי גדלים כאלה יעילים במיוחד בחיות עם אסטרטגיית R: ייצור צאצאים רבים. במינים הנוהגים באסטרטגיית K (השקעה רבה בצאצאים מעטים) הזוויגים לרוב שווים בגודלם, או שהזכר גדול יותר.
בית-דגן, 10.2018
***
תן לי מהסגול הסגול הזה!
הגעתי הבוקר לשדות כפר הבפטיסטים וצדי הדרך שפעו דבקנים יפי-רגל (Eyprepocnemis plorans) - חגבים גדולים וחובבי ירק. איני חושב שראיתי ריכוז כה גדול עד כה. אבל לא רק המספרים הרשימו אותי: זאת עונת הרביה שלהם, כך שפגשתי לא מעט זוגות באמצע מעשה. בעת ההזדווגות ניתן לראות כי הזכר אמנם מעט קטן מהנקבה, אך מלבד זה, הזוויגים דומים במראה ומתהדרים ברגליים צבעוניות מרהיבות. ניכר כי במקרה שלפנינו, "המין היפה" הוא המין הביולוגי כולו.
כפר הבפטיסטים, 10.2019

bottom of page