top of page

(Felis sylvestris)

חתול הבית

השנה, לראשונה בחיי, אני גר בשכונה עשירה. זאת לפחות לפי הסטנדרטים שלי: אנשים גרים בבתי-קרקע, נוהגים במכוניות יקרות ואין זבל ברחובות. לכאורה, אין סיבה לרביית יתר של חתולים. הרי התושבים מקפידים לסגור את הפחים שלהם. שכונה כזאת, עם כל הירוק שלה, יכולה להיות גן עדן לציפורים ולטאות, ובית-גידול הולם למספר מצומצם של חתולי רחוב.
אבל לא.
מישהו חייב להוציא מזון לחתולים המסכנים, והם, כמובן, ממלאים את השכונה.
יש כאן יחס מעורב כלפי החתולים: מצד אחד, כאילו הם חיות בית החיות בטבע, וזקוקות לטיפולנו כדי לשרוד. הרי לא נחשוב שהקיפודים או העורבים לא יסתדרו בלעדינו. אלה חיות בר הנתונות לברירה טבעית ומספרם משקף את המשאבים הזמינים. אבל חתולים איכשהו נתפסים בעינינו כחסרי ישע הזקוקים לעזרה.
ובו-זמנית אנחנו תופסים אותם כ"חיות בר שעושות מה שטבעי". הרי אם אלה באמת היו חיות בית, היינו מאמצים אותן ומוציאים אותן מהרחוב.
אבל בשבילנו הם כולם חתולי שרדינגר: חסרי ישע ועצמאיים בבת-אחת. התוצאה: שפע המזון מביא לפיצוץ אוכלוסין, ואיפה שהיו שני פיות רעבים ומסכנים, יש עכשיו עשרים. אוכלוסיה כזאת מרוקנת את העיר מבעלי-החיים הקטנים שלה ולא הופכת ליותר שבעה או פחות מסכנה.
עד שלא נלמד להבדיל בין חיות המחמד לחיות הבר, האקולוגיה העירונית תמשיך לסבול מאינפלציית הטורפים שלה.
כפר-סבא, 5.2019
***
לא מעט דובר על כך שבישראל כבר אין חתולי בר אמיתיים (Felis (sylvestris) lybica), עקב הכלאות טבעיות עם חתולי בית (Felis (sylvestris) catus). נראה ששומרי הטבע עסוקים לקונן על כך שאין עוד חתול בר טהור, אבל עוד לא שמעתי אף אחד מדבר על הצד השני של המטבע: לחלק ניכר מחתולי הרחוב שלנו יש אבות שהם חתולי בר. לא אי-שם במסופוטמיה, אלא בדורות האחרונים. זה קצת כמו הגזעים של הכלבים שהם תוצאה של הכלאה עם זאב, או הגזעים המוזרים שיצרו בהכלאה בין חתולי בית לחתולי ביצות או סרוואלים. חוץ מזה שהאחרונים הם יקרים ודרכי יצירתם והרבייתם הן מפוקפקות מבחינה מוסרית. אבל גזע פחתול-הבר היוקרתי הוא נפוץ וזול (צריך רק לחסן ולעקר) ואימוצו הוא פעולה מוסרית העוזרת הן לחתול והן לסביבה.
אור-יהודה, 11.2020
***
כשמשכתי בחפץ הבהיר שחשבתי לפטריה, גיליתי שזאת גולגולת חתול בית (Felis sylvestris).
בהיותו יונק, לחתול מבנה גולגולת דומה לגולגלתנו שלנו. בנוסף, הצורך בראיית לילה תלת-ממדית ברר אצל החתוליים עיניים גדולות הפונות קדימה - תכונה שהפכה אותם דומים לתינוקות אנושיים. לעובדה זו היה כנראה חלק לא מבוטל בהפיכתם לחיות מחמד פופולריות.
צופית, 1.2020

bottom of page