top of page

(Frontinellina frutetorum)

ערסלנית הגינה

הפוך.
הערסלנים (Linyphiidae) הם עכבישים טווי רשתות, המתאפיינים ברשת מאוזנת השקועה באמצעה ("דמוית ערסל"). הם אינם נחים בערסל, אלא תלויים תחתיו (מה שנראה לי כמו בזבוז של ערסל טוב).
זוהי הגדולה ביותר בין משפחות העכבישים שצדים בעזרת רשת. כעשירית ממיני העכבישים הידועים הם ערסלנים. למה, אם כך, איננו רואים אותם בכל מקום?
אנחנו כן, אבל הבעיה היא שהערסלנים הם עכבישים זעירים. אפילו מין גדול, כמו ערסלנית הגינה (Frontinellina frutetorum) הוא עדיין עכביש פצפון בו קשה לנו להבחין. מה גם שבשונה מהערסלנית (הבונה על שיחים ועצים) רבים מהמינים בונים רשתות בעשב ובשאר מקומות נסתרים.
משפחה שכזאת מזכירה לנו את השפע והעושר שאנחנו מפספסים בטבע, כי אינו בטווח הגדלים הנוח לנו, או כי אינו נמצא ישירות, על השביל, ותלוי לפנינו בגובה העיניים.
באר-יעקב, 5.2019
***
למודד לא היה סיכוי. משנפל לרשתה של ערסלנית הגינה (Frontinellina frutetorum), כל תנועה שלו רק עזרה לכוון את העכביש לקראתה. כדי לא להסתבך במלכודת המוות של עצמה, הערסלנית מטפסת בעדינות, בעודה תלויה מתחת לרשת. רגליה הדקות מותאמות ל"טיפוס חבלים" שכזה, והן טובות בו בהרבה מבהליכה על אדמה קשה. הרגליים עוזרות לעכביש לטעום ו"לשמוע" את הטרף, ותיכף יעזרו לעטפו במשי, המופק מבלוטות המשי בבטן.
כפר-סבא, 7.2019

bottom of page