top of page

(Funaria hygrometrica)

חבליל מצוי

אמנם טחבים הם בהחלט צמחים, כדי לזהות ולהכיר אותם דרושים כלים מעט שונים מאשר עבור צמחי-הפרחים, להם אנחנו רגילים. ראשית, צריך להסתכל מקרוב, לעתים עם עזרת מגדלת. שנית, אין טעם בספירת אבקנים, בחינת עלי-הכותרת, השוואת הפירות או הרחת השורשים. כל החלקים הללו חסרים בטחב. בחינת העלים היא חשובה, אולם החלקים האינפורמטיביים ביותר בצמחים אלה הם לרוב המנבגים, וכשלומדים להבדיל ביניהם, זיהוי טחבים הופך קל יותר.
אבל גם בין הטחבים, כמו בין שאר הצמחים, יש דרגות קושי. חלק מהסוגים והמינים מזוהים בקלות, בעוד על אחרים יש עוד ויכוח בין המומחים. במקרים קשים, שבצמחי הפרחים היו מצריכים מגדלת, נדרש סיוע של מיקרוסקופ.
סוג אחד קל לזיהוי הוא החבליל (Funaria), טחב-עלים שכיח הגדל על הקרקע, ולו מנבגים בעלי זיף ארוך מאוד וכפוף, וקופסת נבגים המסתיימת במצנפת בעלת מקור ארוך. במינים מסויימים דוגמת החבליל המצוי (F. hygrometrica) קופסת הנבגים אסימטרית, והמקור ממשיך את עקמומיות הזיף. לרוב נראה את החבליל צומח לצד טחבים קרקעיים אחרים, דוגמת טחובית, ונוכל לראות בקלות את ההבדלים בין הסוגים.
ציד טחבים נעים לכולם.
כפר מל"ל, 1.2021
***
בפינה בין הקיר ופתח הניקוז התבסס עומד של חבליל מצוי (Funaria hygrometrica), מין הממהר ליישב שטחים חשופים ומופרעים בהם נאגרים מים בחורף. אין שם מספיק צמחים כדי להצדיק כיסוח או הדברה, כך שהחבליל צפוי לחיות שם עוד שנים רבות, עד שאולי יידחק מגומחה זו על-ידי מיני טחבים אחרים, המתיישבים לאט בבתי-גידול יציבים.
תחנת רכבת הוד-השרון, 4.2022

bottom of page