top of page

(Hayhurstia atriplicis)

"כנימת המלוח"

אני יודע שהקבוצה הזאת הופכת ל"ערוץ הכנימות", אבל אני לא יכול לשמור לעצמי את ההתרגשות של מפגש עם מינים חדשים. רק לפני שנתיים חשבתי שלא אוכל להבחין בין כנימות בשדה, וכי המגוון שלהן בטח לא כזה גדול. מי בכלל התעניין בטפילים הקטנים ההם - שהם לא יותר ממחלת צמחים מדבקת?
ועכשיו אני מוצא עוד ועוד מינים של החרקים המדהימים האלה - כל אחד עם האקולוגיה המיוחדת שלו. ואני רוצה עוד.
הכנימות בתמונה הן Hayhurstia atriplicis, הן ניזונות על מינים של מלוח וכף-האווז ומגלגלות אל עליהם לכדי עפצים, המהווים עבורן סביבת מחיה. כאן הן גלגלו את רוב העלים של צמח שלדעתי הוא כף-האווז הלבנה (Chenopodium album).
בעוד כנימות נחשבות לרוב למזיקות, המין הזה יכול להיות דווקא מועיל: כף-האווז נוכחת תמיד בשטחים חקלאיים, וכך גם הכנימה שלה. על הכנימה ניזונות צרעות טפיליות שונות, חלקן מהוות אויבות טבעיות של כנימות מזיקות. Hayhurstia atriplicis, אם כך, מקיימת את הצרעות הטפיליות מחוץ לעונה, כאשר אין כנימות מזיקות להטפיל.

תל קאקון, 5.2023

על התועלת שבמין:

bottom of page