top of page

(Himatismus villosus)

שחרורית עצים

שחרורית העץ (Himatismus villosus) היא חיפושית קטנה ונפוצה. היא אינה בררנית במזונה. מגוון של שאריות אורגניות יספקו אותה. לעתים אפשר לאתרה בלילה, מנשנשת לשלשת על גדרות. הפעם היא מצאה שרידי חגב שהושארו בפתח רשת עכביש. רוב חומרי המזון בחרק המת כבר נוזלו ונאכלו לפני הגעת החיפושית. מה שנשאר הוא בעיקר כיטין קשה לעיכול, אך דרישותיה התזונתיות של השחרורית הן נמוכות, ויש לה את כל הלילה להפיק את המירב מהשלד שמצאה.

גבעת האירוסים, ראשון-לציון, 10.2021
***
במהלך החורף קני הפלכיות (.Polistes spp) עומדים נטושים. הקנים עשויים נייר, ולכן הם ייהרסו בגשם בסופו של דבר, אך לעת-עתה רבים מהקנים מחזיקים מעמד, והם מכילים גומחות שינה מאוד מפתות עבור בעלי-חיים רבים. הקן הזה אוכלס על-ידי שחרורית עץ (Himatismus villosus), שרוחב גופה מתאים בנוחות לרוחב התאים. בהיותן פעילות לילה, אנחנו לרוב מוצאים שחרוריות אלה מסתתרות ביום מתחת לקליפות עצים, אבל לדעתי, החיפושית בתמונה זכתה לדיור משובח במיוחד.
כשקטפתי את הקן הזה, כדי להציגו בפני התלמידים, החיפושית יצאה לבדוק מה קורה, ואז חזרה והלכה לישון בתוך תא אחר. בכיתה, למרבה ההתלהבות, השחרורית יצאה - ואז יצאה שחרורית שנייה, שכנראה הסתתרה עמוק באחד התאים וישנה חזק עד אז. לכל המשתתפים שלום.

מרחבי-רחובות, 11.2021

bottom of page