top of page

(Hyalopterus pruni)

אפיד הגלעיניים

הנה משפחה שמחה של כנימות מהמין אפיד הגלעיניים (Hyalopterus pruni), יושבת וניזונה על קנה מצוי (Phragmites australis).
אבל רגע. אפיד הגלעיניים לא צריך להיזון מגלעיניים? הם אפילו כלולים בשם המדעי: צמחים מהסוג Prunus, דוגמת השקדים, הדובדבנים והשזיפים השונים. התשובה הקצרה היא שהם כן, אבל כמו אצל טפילים רבים, גם אצל כנימה זו יש חילופי פונדקאים. הכנימות הראשונות של השנה בוקעות באביב מביצים המוטלות על גלעיניים. הן מתרבות עליהם לאורך העונה, אך עם הגעת הקיץ, מופיעות כנימות מכונפות שמייסדות מושבות חדשות על פונדקאי שניוני: צמחי קנה. בעוד שבמושבות המקוריות כל הכנימות ירוקות, על הקנה מופיעות לעתים כנימות בצבעים אחרים, כמו שרואים בתמונה. לקראת סוף העונה יתפתחו שוב פרטים מכונפים - זכרים ונקבות מתרבות. אלה יחזרו לפונדקאי הראשוני (אותם גלעיניים), וההזדווגות והטלת הביצים תתרחש עליו, כך שהמחזור השנתי באביב הבא יוכל שוב להתחיל מהגלעיניים.

כפר-סבא, 6.2021

bottom of page