top of page

(Hyla savignyi)

אילנית מצויה

דומה אך מיוחדת.
האילנית המצויה (Hyla savignyi) היא דו-חיים הנפוץ בחלק הים-תיכוני בישראל. בעבר נחשבה לבת-מינה של האילנית האירופית (Hyla arborea), לה היא דומה מאוד. כיום האילנית שלנו נחשבת למין בפני עצמו. הגבול בין אזורי התפוצה של שתי האילניות עובר בתורכיה. וכאן אין מדובר במחסום הימי בין אירופה לאסיה, אלא דווקא בהרים הגבוהים של אנטוליה והקווקז. מחסומים אלה, אותם דו-חיים עוברים לעתים רחוקות מאוד, מאפשרים בידוד של אוכלוסיות באזור הלבנט - ועם הזמן, התפתחות של מינים חדשים, דומים חיצונית לישנים, אך נבדלים בגנטיקה ובאורחות החיים.
הסיפור דומה גם לטריטון והסלמנדרה שלנו, שהרי אנטוליה והקווקז מפרידים אותם מקרוביהם האירופאיים.
תובנות כאלה מדגישות את חשיבותה של שמירת טבע מקומית. תושבי אירופה לא יוכלו להציל את המינים הללו בשבילנו.
שלולית חולון, 2.2017
***
עדיין מדהים אותי שיש לנו אילניות. צפרדעי עצים נראות כמו משהו שצריך לחיות ביערות גשם. עם זאת, אם נסתכל על הסוג אילנית (Hyla) נראה שהן נפוצות בעיקר באזורים הממוזגים של אירואסיה. כשאנחנו מתרחקים לרמת תת-המשפחה (Hylinae), אנחנו מגלים שרוב קרובי הסוג אילנית חיים בעולם החדש, כאשר מרכז מגוון המינים נמצא במרכז אמריקה. מקובל לחשוב כיום שאבות תת-משפחה זו התפתחו בחלקים הטרופיים של אמריקה הצפונית, כאשר זו הייתה מחוברת לאסיה ומנותקת מדרום אמריקה. אבל אז אנחנו רואים שמרכז התפוצה של שאר תת-המשפחות במשפחת האילניות (Hylidae) הוא בדרום אמריקה, מה שאומר שככל הנראה זוהי יבשת המקור של המשפחה. ובהתחשב בכך שדו-חיים כמעט לעולם לא חוצים ימים (הם מאוד רגישים למלח), נשאלת השאלה כיצד הן חצו את מיצר פנמה, שהיה אמור להיסגר רק לפני שניים וחצי מיליוני שנים? מכיוון שזאת לא האנומליה היחידה מסוגה בתפוצת מינים בין שתי האמריקות, הועלו כל-מיני היפותזות על גשרי יבשה שאולי התקיימו שם בעבר. אבל טרם קיים קונצנזוס בנושא.
אז אם אנחנו מסתכלים רחוק מספיק בזמן, אנחנו רואים אילניות טרופיות המתפתחות ביערות העתיקים שקדמו לאמזונס; מאוחר יותר אנחנו עדים לנחיתתן בחופי פנמה או מקסיקו, כאשר רובן נשארות ביערות-הגשם, אך מעטות מצפינות וכובשות את האדמות, כל הדרך לקנדה; באחת התקופות הגיאולוגיות החמות, אילניות עתיקות אלה מגיעות עד מיצרי ברינג באלסקה ומגלות מעבר המוביל אותן אל אסיה; ושם, כעבור מיליוני שנים מתפתח הסוג Hyla, המתפצל במהלך עידן הקרח למספר מינים קרובים ונותן לנו את האילנית המצויה (Hyla savygnii) שאנחנו פוגשים בשדה הקרוב לביתנו.
אגמון פולג, 7.2020

bottom of page