top of page

(Hypsicorypha gracilis)

גמל-שלמה גרציליס

גמל-השלמה Hypsicorypha gracilis הוא מין שצובר פופולריות לאחרונה, בזכות צורת ראשו המיוחדת, המככבת בעבודותיהם של צלמי מאקרו ישראליים.
הוא שייך למשפחת גמלי-השלמה המקליים (Empusidae) ודומה למין השכיח גמל-שלמה מקלי (Empusa fasciata), אך נבדל בכך שהכתר על ראשו ארוך ומחודד יותר, ובטנו חסרת בליטות. יש לו גם העדפות בית-גידול אחרות, שכן זהו מין ממקור מדברי, המתקיים במישור-החוף רק באזורי חולות.
מין זה ויצורי חולות נוספים הופכים את דיונות החוף שלנו לארץ פלאות של צילומי טבע. מי ייתן והם יהיו שגרירים, שיעזרו להעניק הגנה לסביבות מיוחדות אלה, המתקיימות בשכנות עם חלק הארי של אוכלוסיית ישראל.
גבעת סנחריב (התל האשורי), ראשון-לציון, 4.2021

bottom of page