top of page

(Israzorides judaeus)

ישראזורידס

בכל תחום מדעי יש "נקודה עיוורת" בה מסתתרים דברים קלים למציאה, שטרם נתגלו. בשביל הארכנולוגיה - חקר העכבישים - הנקודה הזאת היא עונת החורף. עבודת השדה שלנו מתרחשת לאורך העונה החמה, בעוד שבחורף אנחנו יושבים במעבדות, רועדים מעט, וממיינים את מה שמצאנו בקיץ. רוב מיני העכבישים פעילים בזמן עונת השדה שלנו. רובם, אבל לא כולם.
כך יצא שהארכנולוגים בארץ פספסו במשך עשורים את קיומו של הישראזורידס (Israzorides judaeus), עכביש לא נדיר, מיוחד במראהו, הפעיל במגוון בתי-גידול בחלק הים-תיכוני של הארץ. העדות הראשונה לקיומו הגיעה ממחקר שנערך בשמורת עדולם, בנובמבר של 2001, שם הוא נפל למלכודת, יחד עם חיפושיות - המושא האמיתי של המחקר המדובר. הוא תואר על-ידי גרשם לוי, בשנת 2003. כאשר יצאנו לחפשו באותם אתרים בשנת 2015, הוא היה ידוע רק מעדולם, אך מאז אותר במקומות רבים אחרים בישראל - ארץ מחייתם היחידה של מין וסוג זה, ככל שידוע לנו.
את הפרט הזה, נקבה בוגרת, מצאתי כשחיפשתי פרוקי-רגליים ליד הבית, עבור פעילות כיתתית שערכתי השבוע. לא הבנתי שזה ישראזורידס עד שהעכביש היה בצלחת הפטרי. האקרית מהבדליים (Bdellidae), מהפוסט שפורסם מקודם, נאספה יחד איתו.
לא הרבה יודע על אורחות חיי הישראזורידס. אנחנו יודעים שהוא פעיל בצומח עשבוני, בעיקר בסתיו ובחורף. זהו צייד פעיל-לילה שאינו משתמש ברשת, בדומה למינים האחרים במשפחת המיטורגיים (Miturgidae), אליה הוא שייך. עיניו מצויידות בשכבה מחזירת אור, המקלה על מציאתו בשדה. הודות למבנה המרושת של השכבה הזאת, הוא נחשב בעבר לקרובם של הזאבניים, להם מבנה דומה בעיניים. היום נהוג לחשוב שהשכבה מחזירת האור התפתחה לצורה זו באבולוציה מתכנסת, שכן המיטורגיים נמצאו כקרובים לקטעיניים (Ctenidae) והזורופסיים (Zoropsidae), אך לא לזאבניים.
איני יודע אם אוכל להמשיך לחקור עכבישים אחרי סיום הדוקטורט, אך אם אצליח, כנראה שאגיע לחקור את הישראזורידס יותר לעומק, ולגלות דברים נוספים לגבי אורחות החיים, האקולוגיה והאבולוציה של העכביש שהסתתר בתוך החורף.
הוד-השרון, 12.2021

bottom of page