top of page

(Lachnus swirskii)

לכנוס סבירסקי

החרקים האלגנטיים בתמונה הם כנימות מהסוג לכנוס (Lachnus), כנראה לכנוס סבירסקי (L. swirskii). בשונה מכנימות עלה, הניזונות על החלקים הירוקים והרכים של הצמח, לכנוסים ניזונים על חלקים מעוצים, לרוב ענפים צעירים. הזנתם גורמת ליבלות מעובות להיווצר על הקליפה המוטפלת. צבעי ההסוואה של כנימות אלה, בהתאם, נוטים לחום ואפור.
בדומה לכנימות אחרות, הלכנוסים מבוקרים תדירות על-ידי נמלים. אלה בתמונה, למשל, היו בפגישה עם פועלת של קמפונית פולחת (Camponotus fellah) לפני שהפנס שלי הפריע לכינוס.
אחד הדברים המגניבים בלכנוסים, הוא הספציפיות שלהם כשמדובר בפונדקאים. כל מין ניזון מקבוצת מינים קרובים של עצים: הסוג שזיף, הסוג אורן, הסוג אלון, או במקרה של לכנוס סבירסקי, רק אלון התבור (Quercus ithaburensis) ומספר מינים הקרובים אליו. זה מזכיר לנו שנטיעת אלון תבור מגדילה את מגוון המינים בשטח לא באחד, אלא במינים רבים, התלויים בעץ זה וחיים עליו.

הגינות הנטושות, משארי יער אוסישקין, כפר-סבא, 12.2021

bottom of page