top of page

(Loboptera decipiens)

תיקן אדמה

במהלך הביו-בליץ בגבעת קוזלובסקי פגשתי בתיקן אדמה מהמין Loboptera decipiens.
חרק קטן זה מצטיין בצבעו השחור, המבריק, בשוליו הבהירים, ובמחסור בכנפיים, גם בפרטים בוגרים.
על אף קרבתו הרבה לתיקן הגרמני ותיקן הבתים, מדובר בבעל-חיים יחידאי, שאינו נכנס מרצונו לבתים, אלא מעדיף לחיות ברקבובית ולהיזון ממנה.

אזור מחייתו של המין משתרע סביב הים התיכון, והים השחור. הוא מצוי במגוון בתי-גידול, כולל יערות, חורשים, בתות וגם גינות עירוניות. הוא עשוי להוות את המין הנפוץ בבית-הגידול שלו, אבל הוא בהחלט לא המין היחיד של תיקן אדמה החי בבתי-גידול טבעיים בישראל.

גבעת קוזלובסקי, גבעתיים, 4.2023

מקור:

bottom of page