top of page

(Olpiidae)

"זוטקרבים זריזים"

זוט עני

סופסוף הגעתי ללהסתכל על חומר שנאסף במהלך ביו-בליץ גבעת השיטה, שנערך באפריל 2022. כמובן שיש הרבה דברים מעניינים.
בתמונה הזאת אנחנו רואים מין מסדרת הזוטקרבים (Pseudoscorpiones), וממשפחת ה- Olpiidae. המינים במשפחה זו הם יצורים קטנים וזריזים יחסית, האוהבים בתי-גידול יבשים. המלקוחיים הקטנים והראשחזה המוארך מקלים על הזיהוי.
ככל הזוטקרבים, ה-Olpiidae מסוגלים לייצר משי. כרוב הזוטקרבים, הם ארסיים (אך לא מזיקים לאדם).

שמורת שיטה מלבינה ישרש, מרחבי-רחובות, 4.2022

bottom of page