top of page

(Oxalis pes-caprae)

חמציץ נטוי

כשאומרים לנו "גיאופיט", אנחנו חושבים על חצב, רקפת, אולי שום או בצל. אנחנו כנראה לא חושבים על החמציץ הנטוי (Oxalis pes-caprae). הוא לא נראה כמו צמח פקעת, ובכלל הוא מין פולש, בעוד שגיאופיטים נתפסים כצמחים מקומיים ומוגנים.
אבל בעודו מנץ מתוך בצלצול, אחרי הגשמים, אולי כדאי להודות בעובדות.
החמציץ הנטוי מגיע אלינו מאזור הכף, בדרום-אפריקה. אזור זה הוא בעל אקלים ים-תיכוני, ויחסית לגודלו הקטן (כעשירית מאגן הים התיכון), הוא האזור האקלימי העשיר ביותר מבחינה בוטנית. בעוד שצמחיית הים התיכון נשלטת על-ידי צמחים חד-שנתיים, צומח אזור הכף נשלט על-ידי רב-שנתיים, ובייחוד גיאופיטים וסוקולנטים. מאזור זה ידועים יותר מאלפיים מיני גיאופיטים, בני עשרים משפחות שונות. בין אלה בולט סוג אחד - החמציץ - ובו 181 מיני גיאופיטים באזור הכף לבדו!
זה כמו שני שלישים ממיני הגיאופיטים בארץ, אבל רק שליש אחד ממיני החמציצים בעולם, ביניהם גיאופיטים נוספים, אך גם חד-שנתיים וסוקולנטים.
ואצלנו? אצלנו יש רק שני מיני חמציצים ושניהם פולשים. לפחות אחד משני עשבי הבאשה הללו נושא איתו את מסורת הגיאופיטים המהודרת של אזור הכף המרוחק.
יער אוסישקין, כפר-סבא, 11.2021
***
יש חמציצים, ואז יש את זה.
רבים מאיתנו פגשו בצורה הממולאת של החמציץ הנטוי (Oxalis pes-caprae f. pleniflora), בעלת ריבוי עלי-הכותרת והצבע האדום המתפשט בתפרחת. כבר בילדותי הייתי יכול להצביע לכם על חלקה של חמציצים כאלה, שמצאתי בג'ונגל האבוקדו, מול המועצה. מהרגע הראשון היה מובן שזה חמציץ נטוי, אבל "מוטנטי", מה שריגש אותי, שגדל על "אקס-מן" וסיפורים מצ'רנוביל.
לפי הכתוב באתר "צמחיית ישראל", לא מדובר במוטציה של גן יחיד, אלא על שינוי במספר עותקי הכרומוזומים (פלואידיות), כאשר לצורה הממולאת יש שלושה עותקים מכל כרומוזום. טרם הבנתי אם זאת הוספה או הפחתה מבחינת החמציצים ה"רגילים" בארץ. כפי שנראה לי, החמציצים הממולאים שאנחנו מוצאים במקומות השונים הם תוצאות של אירועים נפרדים של אברציה כרומוזומלית.
ואם האברציה הזאת קרתה בחצר שלכם - זכיתם.
כפר-סבא, 1.2021
***
נראה שמקום הדמיעה (guttation) של החמציץ הנטוי (Oxalis pes-caprae) משתנה לאורך היממה. בבקרים אני רואה אותם דומעים מקצות העלים, או ליתר דיוק, מהגומה שבמרכז העלעל דמוי הלב. אבל בלילה הם דומעים ממרכז העלה, המקום ממנו צומחים העלעלים. אני חושד בכך שהשינוי נובע מהניקטינסטיה (nyctinasty): תנועת קיפול העלעלים שהחמציץ מבצע בלילה. אולי עקב שינוי הנקודה הגבוהה ביותר בעלה, או פשוט פתיחה של נקבוביות שהיו סגורות בעלה הפרוש, זליגת עודפי המים מהצמח משנה את מסלולה.
קיר הקדמומים, כפר-סבא, 12.2022
***
חמציץ נטוי (Oxalis pes-caprae) שאיתרע מזלו להנץ מתחת לקרש מפתח מופע אתיולנטי (etiolated): נוף הצמח מוארך, חסר כלורופיל, והעלים מקופלים לכדי וו (apical hook). כל הצמח מוכוון להגחה מהאדמה.
משיגיעו אל האור, יופעלו מערכות גנים שלמות שהיו רדומות עד כה. העלים ייפרשו והכרומופלסטים, הנותנים לעלים צבע צהוב, יתפתחו לכדי כלורופלסטים. הצמח ימשיך לשאוף למעלה, אך יהיה פחות מוארך, בהתאם לדרישות של החיים מעל לאדמה.
משארי יער אוסישקין, כפר-סבא, 3.2021

bottom of page