top of page

(Paraleyrodes minei)

כנימת-עש מקננת

הקן הקסום הזה שייך לכנימת-עש מקננת (Paraleyrodes minei), מזיקה של הדרים וגידולים נוספים. את הבוגר רואים במרכז הקן. ה"זרדים" עשויים משעווה, חומר-הגלם המועדף על בני סדרת הפשפשאים. מין זה מציג את אחד הקנים היפים ביותר המיוצרים על-ידי כנימות-עש בישראל.
כפר-סבא, 10.2019

bottom of page