top of page

(Pauropsylla willcocksi)

פסילת השקמה

כאשר השקמה (Ficus sycomorus) הובאה לישראל לפני אלפי שנים, לא הובאה איתה הצרעה הסימביונטית, המאפשרת את הבשלת זרעיה. עם זאת, עם הזמן הגיעו לישראל בעלי-חיים אחרים התלויים בשקמה: טפילים דוגמת פסילת השקמה (Pauropsylla willcocksi). חרק זעיר זה משרה יצירת עפצים בעלי העץ. קשה לדמיין את נופה של השקמה ללא ה"יבלות" הללו.
הנזק מטפילות זו אינו רב, ואילו אנחנו זוכים במין מעניין נוסף החי לצדנו במישור-החוף.
גבעת הזיתים, מרחבי-רחובות, 5.2021

bottom of page